Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/6471,Srednia-cena-sprzedazy-energii-elektrycznej-na-rynku-konkurencyjnym-za-2015-rok.html
2020-07-05, 17:55

Strona znajduje się w archiwum.

Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym za 2015 rok

Prezes URE, działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b ustawy - Prawo energetyczne informuje, że w 2015 r. średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym wyniosła 169,99 zł/MWh.

Dla przypomnienia, cena ta w 2014 r. wynosiła 163,58 zł/MWh.

Algorytm obliczania średniej ceny na rynku konkurencyjnym podany został w Informacji Prezesa URE nr 13/2016 w sprawie średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym za rok 2015.

Data publikacji : 29.03.2016

Opcje strony