Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zbiór dobrych praktyk w zakresie współpracy sektorów telekomunikacyjnego oraz energetycznego

Zbiór dobrych praktyk w zakresie współpracy sektorów telekomunikacyjnego oraz energetycznego jest już dostępny.

Dokument jest wynikiem prac zespołu powołanego na podstawie Porozumienia z 14 października 2013 r. pomiędzy Prezesem URE oraz Prezesem UKE w sprawie współpracy na rzecz rozpoznania barier w obszarze rynku telekomunikacyjnego i rynku energetycznego oraz wskazania niezbędnych działań do ich usunięcia.

Zbiór przedstawia główne założenia i wytyczne do realizacji wspólnych inwestycji sektora energetycznego i telekomunikacyjnego, które mają na celu ułatwienie współpracy, w tym przyspieszenie realizacji wspólnych inwestycji.

Zachęcamy do zapoznania się z poniżej załączonym dokumentem, dostępnym także na stronie www.uke.gov.pl/zbior-dobrych-praktyk-telko-energo-19086.

Data publikacji : 11.02.2016
Data modyfikacji : 23.02.2016

Opcje strony

do góry