Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/6385,Informacja-o-stopie-wolnej-od-ryzyka-w-I-kwartale-2016-r.html
13.04.2024, 04:54

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Informacja o stopie wolnej od ryzyka w I kwartale 2016 r.

Prezes URE poinformował 4 stycznia br., że dla potrzeb określania wskaźnika kosztu zaangażowanego kapitału przyjmowanego do kalkulacji taryf infrastrukturalnych przedsiębiorstw sektora gazowego oraz operatorów systemów elektroenergetycznych, przedkładanych do zatwierdzenia w I kwartale 2016 r., stopa wolna od ryzyka wynosi 2,800%.

Więcej w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 1/2016 w sprawie stopy wolnej od ryzyka w I kwartale 2016 r.

Data publikacji : 04.01.2016

Opcje strony