Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Interpretacja przepisów ustawy OZE

Mając na uwadze zbliżające się wejście w życie przepisów rozdziału 4 ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478), poniżej przedstawiamy informację Prezesa URE w sprawie ich interpretacji i stosowania.

Przedmiotowe przepisy wprowadzają m.in. nowy system wsparcia w postaci aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii, jak również modyfikują procedury oraz zasady otrzymywania świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej wytwarzanej w tego rodzaju instalacjach.

Data publikacji : 29.12.2015

Opcje strony

do góry