Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowy wzór sprawozdania o realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW)

Na stronie URE został zamieszczony nowy wzór formularza sprawozdawczego dotyczący NCW, opublikowany przy Komunikacie Prezesa URE nr 45/2015.

Określenie nowego wzoru sprawozdania nie wiąże się ze zmianami w sposobie realizacji Narodowych Celów Wskaźnikowych, który wynika z przepisów ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. W celu ułatwienia prawidłowego sporządzenia sprawozdania, udoskonaleniu uległ sposób prezentacji poszczególnych danych, w tym rozkład działów, ich tytuły i opisy pozycji.

Zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy z 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1643), podmioty realizujące Narodowy Cel Wskaźnikowy są obowiązane do przekazywania Prezesowi URE, w terminie 90 dni po zakończeniu roku kalendarzowego, sprawozdań rocznych zawierających określone w ww. przepisie informacje. Ponadto, zgodnie z ust. 2 ww. przepisu, wzór sprawozdania opracowuje i udostępnia Prezes URE.

 

Aktualne formularze sprawozdawcze znajdują się we Wzorze sprawozdania rocznego podmiotu realizującego NCW.

Data publikacji : 23.12.2015
Data modyfikacji : 24.12.2015

Opcje strony

do góry