Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w III kwartale 2015 roku

Zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii, Prezes URE poinformował, że w III kwartale 2015 r. średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym wyniosła 172,75 zł/MWh.

Szczegóły, w tym metodologia obliczania tej ceny, znajdują się w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 46/2015 z 21 grudnia 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w III kwartale 2015 roku.

Data publikacji : 22.12.2015

Opcje strony

do góry