Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes URE na Power Ring 2015

XI Międzynarodowa Konferencja Power Ring odbyła się 18 grudnia br. w siedzibie Ministerstwa Energii. Jej hasło przewodnie brzmiało: „Perspektywy rozwoju gospodarczego Polski w kontekście wymagań europejskich”.

Uczestnicy konferencji minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego niedawno pomysłodawcy tego corocznego wydarzania - prof. Krzysztofa Żmijewskiego, wybitnego eksperta branży energetycznej. Podczas wydarzenia dyskusja koncentrowała się wokół działań polskich i europejskich na rzecz gospodarki niskoemisyjnej, planów rozbudowy sieci, zwłaszcza zarządzanych w sposób zdalny i  zautomatyzowany , wniosków z COP21 oraz rozwoju polskiej energetyki.

Spotkanie w imieniu ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego otworzył dyrektor Departamentu Energii Tomasz Dąbrowski. Wystąpienia wprowadzające wygłosili prof. Jerzy Buzek oraz prof. Michał Kleiber.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Maciej Bando, był uczestnikiem pierwszego panelu dyskusyjnego, zatytułowanego: „Rozwiązania systemowe na rzecz gospodarki niskoemisyjnej – plany europejskie a polskie możliwości realizacji”. W swoim wystąpieniu Prezes URE  wyraził nadzieję, że wkrótce nastąpi powrót do merytorycznych rozmów na temat kształtu polityki energetycznej kraju w latach 2020-2050 r.,  w tym strategii  kształtowania polskiego mixu energetycznego. Prezes URE podkreślił też wagę efektywnych źródeł finansowania inwestycji.

Energia jest wielkim dobrem. O tym, że wciąż nie jest dobrem stałym i powszechnie dostępnym, do czego już przywykliśmy, przekonały nas ograniczenia w poborze mocy wprowadzane w sierpniu tego roku. To powinno skłonić wszystkich do szczególnej troski o budowę w Polsce rynku mocy  - mówił Maciej Bando.

Prezes URE objął konferencję patronatem honorowym.

Więcej na stronie: www.proinwestycje.pl/pl/xi-miedzynarodowa-konferencja-power-ring-2015.

Data publikacji : 18.12.2015

Opcje strony

do góry