Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes URE na XXII konferencji EuroPOWER

Prezes URE Maciej Bando także w tej edycji aktywnie uczestniczył w obradach XXII Konferencji Energetycznej EuroPOWER, odbywającej się 25 i 26 listopada 2015 r. w Warszawie.

Budowa rynku mocy w naszym kraju to konieczność. Urząd zwraca na to uwagę od kilku lat, m.in. informując o tym stanie w corocznych sprawozdaniach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Biorąc pod uwagę niewielkie zachęty cenowe do budowy nowych źródeł, trzeba rozważyć różne mechanizmy zachęcające do inwestycji” - powiedział prezes URE, podczas pierwszego panelu dyskusyjnego, poświęconego tematowi „Bezpieczeństwo energetyczne, solidarność i zaufanie”.

W panelu wiele miejsca poświęcono tematyce gazoportu. Prezes URE zwrócił uwagę, że sprawne działanie terminala zależy od niezakłóconego jego finansowania, np. poprzez socjalizację kosztów. W trakcie dyskusji odniesiono się także do podstawowego tematu, jakim jest bezpieczeństwo energetyczne kraju. Szef URE zgodził się z wyrażaną opinią jak ważna jest rozbudowa interkonektorów i połączeń transgranicznych, jednakże zwrócił uwagę, że podstawą bezpieczeństwa jest zapewnienie źródeł energii oraz ich dywersyfikacja. Pokazał to przypadek sierpniowego niedoboru mocy. Pomimo istniejących połączeń transgranicznych, nie mogły zostać wykorzystane m.in. mechanizmy importu energii elektrycznej z Niemiec, ze względu na niekorzystny wpływ na KSE nieplanowych przepływów kołowych między rynkiem niemieckim i austriackim. Prezes URE przypomniał, że podejmowane w tej sprawie działania URE zapobiegania takim sytuacjom spotkały się z pozytywną opinią ACER, która opowiedziała się za stanowiskiem Polski dot. nieskoordynowanej z innymi granicami wymiany energii elektrycznej między Austrią i Niemcami.

Pytany o kwestie uwalniania cen gazu Maciej Bando odpowiedział: - „Moim zdaniem polski rynek nie jest jeszcze gotowy do uwolnienia cen dla gospodarstw domowych”.

Panel otwierający drugi dzień konferencji pn. „Jakość energii elektrycznej nowym priorytetem regulatora i regulacji” stał się dobrą okazją do zaprezentowania stanowisk stron w zakresie nowego modelu regulacji jakościowej. „Celem regulacji jakościowej jest podniesienie jakości usług dystrybucji energii elektrycznej, przy zachowaniu ich dostępności cenowej, a także utrzymaniu odpowiedniego poziomu inwestycji” - podkreślił Maciej Bando. Prezes URE docenił wysiłki przedsiębiorstw dystrybucyjnych, które współuczestniczyły w wypracowaniu regulacji jakościowej. Paneliści reprezentujący operatorów systemów dystrybucyjnych potwierdzili gotowość stosowania modelu regulacji jakościowej, który będzie obowiązywał od 1 stycznia 2016 r.

Dyskutowano również o rozwoju sieci inteligentnych. - „Jestem przekonany, że obecne propozycje URE w sprawie sieci inteligentnych zmierzają we właściwym kierunku. W przeszłości głównie mówiło się o etapie końcowym czyli o licznikach domowych. Urząd widzi rozwój ISE począwszy od średnich napięć, poprzez sieci niskich napięć, tak aby dojść do ostatniego etapu czyli liczników inteligentnych także u odbiorcy końcowego” - mówił Maciej Bando.

Prezes URE objął XXII Konferencję Energetyczną EuroPOWER patronatem honorowym.

Data publikacji : 27.11.2015

Opcje strony

do góry