Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przyszłość energetyki tematem XII Kongresu Nowego Przemysłu

Zorganizowany 19 i 20 października br. w Warszawie XII Kongres Nowego Przemysłu otwierała debata pod hasłem "Czy czeka nas rewolucja w energetyce?". Wziął w niej udział m.in. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Maciej Bando. W swoim komentarzu pozytywnie odnosił się do postulowanej przez ekspertów i menedżerów idei budowania w Polsce rynku mocy. Wszyscy rozmówcy byli zgodni, co do dywersyfikacji rynku energii i potrzeby tworzenia nowych rozwiązań, dążących do nadrzędnego celu, jakim jest bezpieczeństwo energetyczne kraju.  Z drugiej strony, odnosząc się do ekonomiki behawioralnej, o której wspomniał w czasie debaty prof. Jan Popczyk, Prezes URE  pytał: Czy patrząc z punktu widzenia gospodarstw domowych nie robi się nieco na siłę z energii towaru? Czy indywidualny konsument energii tego właśnie oczekuje? I zachęcał do powrotu do myślenia o energii jako o dobru, które jest ogólnodostępne.

Prezes URE wypowiadał się również w panelu poświęconym problemom sektora dystrybucji energii, Dyskusja skupiła się na analizie i ocenie nowego modelu regulacji jakościowej, który URE wprowadza w życie już od 1 stycznia 2016 r. Poruszono kwestię wysokości poprawy wskaźników, takich jak SAIDI i SAIFI, zmniejszenia stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału, a także problemy przyłączeń mikroinstalacji, struktury taryf OSD czy zagadnienia zmiany sprzedawcy.

W drugim dniu obrad w panelach uczestniczyli przedstawiciele Departamentu Rozwoju Rynków Energii i Ciepła URE. Dyrektor tego departamentu, Adam Dobrowolski wypowiadał się w dyskusji o sektorze ciepłowniczym. Mówiono m.in. o roli kogeneracji w rozwoju tego sektora, szansach dla firm ciepłowniczych wynikających z ograniczania niskiej emisji oraz o relacjach tych firm z organami samorządowymi.

Kongres zorganizowała Grupa Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości, która jest m.in. wydawcą miesięcznika „Nowy przemysł”.  Więcej informacji o Kongresie znajduje się na stronie www.wnp.pl/konferencje/2329/relacja.html.

Data publikacji : 20.10.2015
Data modyfikacji : 03.06.2020

Opcje strony

do góry