Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/6315,Stawki-oplaty-przejsciowej-na-rok-2016.html
2024-02-24, 03:17

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Stawki opłaty przejściowej na rok 2016

Działając na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej, Prezes URE poinformował 20 października br. o wysokości stawek opłaty przejściowej. Będą one obowiązywały od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Pełny wykaz stawek, w podziale na stawki brutto i netto, zawiera Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 41/2015 w sprawie stawek opłaty przejściowej na rok 2016.

Data publikacji : 20.10.2015

Opcje strony