Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes URE uczestniczył w debatach Eco Energy Summit 2015

Polska energetyka wobec kluczowych wyzwań przyszłości - to hasło przewodnie konferencji Eco Energy Summit 2015, która odbywała się w dniach 14-16 października br. w Rzeszowie.

W trzydniowym cyklu debat o przyszłości polskiej energetyki wzięli udział związani z tą branżą ministrowie, eksperci i menedżerowie największych firm sektora. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Maciej Bando był uczestnikiem panelu dyskusyjnego pod hasłem „Nowa strategia dla energetyki: Polityka Energetyczna Polski 2030 i 2050 - możliwe scenariusze”. Podczas tego panelu mówiono o  sposobach zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju, priorytetach polskiej polityki energetycznej, roli węgla jako podstawowego paliwa dla energetyki, a także  o przyszłości kogeneracji i energetyki rozproszonej. Prezes URE zwrócił uwagę zebranych na konieczność wzmocnienia skłonności do inwestowania w sektorze energetycznym. Przyjęciu dokumentu określającego politykę energetyczną Polski w horyzoncie do 2050 powinny towarzyszyć bardziej szczegółowe programy taktyczno-operacyjne, zawierające impulsy inwestycyjne dla wszystkich sektorów energetyki - przekonywał Prezes URE.

Jako gość specjalny panelu pn. „Rynek od nowa czyli liberalizacja w sektorze gazu w Polsce” Prezes URE otworzył debatę na ten temat. W swoim wystąpieniu omówił m.in. rolę regulatora w rozwoju konkurencji na rynku gazu i przedstawił wnioski płynące z dotychczasowych doświadczeń z prac nad liberalizacją tego rynku.

Konferencję Eco Energy Summit 2015 zorganizowała redakcja dziennika Rzeczpospolita. Prezes URE objął tę konferencję patronatem honorowym.

Data publikacji : 16.10.2015

Opcje strony

do góry