Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Średnia kwartalna cena energii elektrycznej niepodlegająca obowiązkowi publicznej sprzedaży

Prezes URE poinformował 13 października br., że średnia cena energii elektrycznej sprzedawanej na zasadach innych niż określone w art. 49a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne, za III kwartał 2015 r. wyniosła 174,74 zł/MWh.

Szczegóły, w tym metodologia obliczania tej ceny, znajdują się w Informacji nr 39/2015 w sprawie średniej kwartalnej ceny energii elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne.

Data publikacji : 13.10.2015

Opcje strony

do góry