Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Informacja w sprawie przekazywania sprawozdań OSD dotyczących wytwarzania energii elektrycznej w mikroinstalacji

Prezes URE w Informacji nr 38/2015 z 1 października 2015 r., skierowanej do operatorów elektroenergetycznych systemów dystrybucyjnych, przypomina o obowiązku i zasadach sprawozdawczości w zakresie mikroinstalacji przyłączonych do ich sieci. Sprawozdania za III kwartał br. powinny być dostarczone do URE w terminie do 14 listopada 2015 r. W Informacji opisane są wymogi dotyczące wypełniania formularza, którego wzór znajduje się na stronach internetowych URE: www.bip.ure.gov.pl/bip/mikroinstalacje/1464,Informacje.html.

Szczegółowe informacje zawiera Informacja nr 38/2015 dla operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych w sprawie przekazywania Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki sprawozdań dotyczących wytwarzania energii elektrycznej w mikroinstalacji.

Data publikacji : 02.10.2015
Data modyfikacji : 02.10.2015

Opcje strony

do góry