Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Informacja w sprawie stopy wolnej od ryzyka w IV kwartale 2015 roku

Prezes URE opublikował 1 października Informację nr 37/2015, w której podano, że stopa wolna od ryzyka, przyjmowana do kalkulacji taryf infrastrukturalnych przedsiębiorstw sektora gazowego oraz operatorów systemów elektroenergetycznych, przedkładanych do zatwierdzenia w IV kwartale 2015 r., wynosi 2,952 %.

Szczegóły znajdują się w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 37/2015 w sprawie stopy wolnej od ryzyka w IV kwartale 2015 r.

Data publikacji : 01.10.2015

Opcje strony

do góry