Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/6269,Metodologia-i-kryteria-wykorzystywane-do-oceny-inwestycyjnych-projektow-infrastr.html
23.06.2024, 10:45

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Metodologia i kryteria wykorzystywane do oceny inwestycyjnych projektów infrastrukturalnych sektora energii elektrycznej oraz ponoszonego podwyższonego ryzyka

Załączony do niniejszej informacji dokument pod powyższym tytułem został opracowany na podstawie art. 13 ust. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 347/2013 z 17 kwietnia 2013 r. w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej, w celu wskazania sposobu oceny przez Prezesa URE inwestycji w projekty infrastruktury energii elektrycznej posiadające status projektów wspólnego zainteresowania (ang. PCI - Projects of Common Interest).

Data publikacji : 30.09.2015

Opcje strony