Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Metoda określania wskaźnika kosztu zaangażowanego kapitału na lata 2016 - 2018 dla infrastrukturalnych przedsiębiorstw sektora gazowego

Pod wyżej wymienionym tytułem opublikowane zostało 30 września br. opracowanie, w którym Prezes URE podał ważne wskaźniki dla kalkulacji kosztu kapitału przez przedsiębiorstwa sektora gazowegoKompetencje Prezesa URE w tym zakresie określa art. 23 ust. 2 pkt 3 lit c) ustawy - Prawo energetyczne. W opracowaniu wykorzystano raport przygotowany przez Radę Europejskich Regulatorów Energii w marcu 2014 r. pn. „CEER Internal Report on Investment Conditions in European Countries”, zawierający obszerny przegląd systemów regulacyjnych w obszarze energii elektrycznej i gazu, stosowanych przez 23 regulatorów europejskich. Jego istotna część poświęcona jest analizie metod stosowanych do kalkulacji wskaźnika zwrotu z kapitału.

Szczegóły zawiera opracowanie: Metoda określania wskaźnika kosztu zaangażowanego kapitału na lata 2016 - 2018 dla infrastrukturalnych przedsiębiorstw sektora gazowego.

Data publikacji: 30.09.2015

Opcje strony

do góry