Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

URE na XXV Forum Ekonomicznym w Krynicy

Bezpieczeństwo energetyczne, polityka klimatyczna UE, rola odnawialnych źródeł energii w systemie energetycznym to główne tematy poruszane podczas debat na jubileuszowym forum w Krynicy-Zdrój.

Motto tegorocznej konferencji - „Jak zbudować silną Europę? Strategie dla przyszłości” nawiązuje do wyzwań, przed jakimi stoi Europa w obliczu zagrożeń zewnętrznych i braku stabilności polityczno-gospodarczej wewnątrz Unii Europejskiej.

W ramach trzydniowego wydarzenia znalazły się ważne zagadnienia dotyczące szeroko pojętej energetyki, ujęte w bloku tematycznym o nazwie Forum Energetyczne. Jednym z interesujących spotkań w trakcie ww. bloku, w którym uczestniczył Prezes URE, był panel dyskusyjny pt. „Bezpieczeństwo energetyczne i perspektywy rozwoju rynków energetycznych”. Paneliści starali się odpowiedzieć na pytanie, czy system bezpieczeństwa dostaw wymaga korekt i jakich. Omówili również rolę OZE oraz miejsce kogeneracji w systemie energetycznym. Poruszono także tematykę dotyczącą rozwoju sektora ciepłowniczego w Polsce m.in. znaczenie narodowej mapy ciepła oraz wyzwania dla rozwoju tego sektora.

Podczas trzech dni tegorocznej jubileuszowej edycji Forum odbyło się sześć sesji plenarnych oraz ponad 180 paneli dyskusyjnych, wykładów, warsztatów i debat. Krynicę odwiedziła rekordowa liczba ponad 3000 gości z Europy, Azji i Ameryki.

Organizowane już 25 raz krynickie Forum Ekonomiczne jest największym spotkaniem liderów świata polityki i biznesu w Europie Środkowo-Wschodniej. W panelach dyskusyjnych, prezentacjach raportów, blokach tematycznych biorą udział najważniejsi uczestnicy rynku energetycznego, przedstawiciele rządów, parlamentów, naukowcy i działacze organizacji pozarządowych.

Data publikacji : 10.09.2015

Opcje strony

do góry