Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Średnie kwartalne ceny zakupu gazu ziemnego z zagranicy

Prezes URE ogłosił, że w II kw. br. średnia cena gazu importowanego do Polski z UE i krajów EFTA wyniosła 91,50 zł/MWh.

Zgodnie z przepisami ustawy - Prawo energetyczne, opublikowana została średnia kwartalna cena zakupu gazu ziemnego sprowadzanego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub z państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Przypominamy, że w I kw. cena ta wynosiła 96,43 zł/MWh,

Szczegóły dotyczące średnich kwartalnych cen zakupu gazu ziemnego z zagranicy znajdują sięInformacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 32/2015.

Data publikacji : 14.08.2015

Opcje strony

do góry