Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Obowiązek publikowania informacji mających wpływ na funkcjonowanie hurtowego rynku energii elektrycznej

Prezes URE przypomina, że zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia 1227/2011 w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii, tzw. REMIT, uczestnicy rynku, w tym operator systemu przesyłowego, wytwórcy oraz najwięksi odbiorcy, mają obowiązek podawania do publicznej wiadomości informacji mających wpływ na hurtowe ceny energii elektrycznej.

Informacje te dotyczą m.in. zdolności i wykorzystania instalacji służących do produkcji, przesyłania

Przepisy rozporządzenia obowiązują wszystkich uczestników rynku hurtowego. Niepodanie lub opóźnienie podania do wiadomości publicznej takiej informacji stanowi naruszenie rozporządzenia REMIT i może podlegać sankcjom.

Szczegóły dotyczące obowiązku niezwłocznego publikowania informacji o zdarzeniach istotnych dla funkcjonowania hurtowego rynku energii elektrycznej znajdują się w Informacji Prezesa URE nr 31/2015.

Data publikacji : 12.08.2015

Opcje strony

do góry