Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Informacje od podmiotów wykorzystujących hydroenergię

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wystosował 30 lipca br. pismo do wytwórców energii elektrycznej z prośbą o wypełnienie i przesłanie do URE załączonej do pisma tabeli. Dotyczy ona wytwarzania energii w instalacjach wodnych.

Dane te zbierane są przez Komisję Europejską, a obowiązek ich dostarczania do URE reguluje art. 28 ust. 1 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.).

Wypełnioną tabelę należy przesłać do URE w formie elektronicznej oraz w oryginale. W przypadku, gdy podmiot eksploatuje kilka instalacji (elektrowni wodnych), tabela powinna zostać wypełniona dla każdej instalacji oddzielnie.

W przypadku niejasności i wątpliwości, pytania należy kierować do Departamentu Systemów Wsparcia Urzędu Regulacji Energetyki - tel. (22) 487-57-96; (22) 487-56-68; (22) 487-57-39; (22) 487-57-28.

Pełna treść pisma oraz załącznik (wzór tabeli) zamieszczone są na stronie: www.ure.gov.pl w zakładce Monitorowanie - ankiety i arkusze/ Energia elektryczna.

Data publikacji : 05.08.2015
Data modyfikacji : 05.08.2015

Opcje strony

do góry