Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wysokość zaktualizowanej na rok 2016 kwoty kosztów osieroconych

W Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 27/2015 z 21 lipca br. podano zaktualizowane kwoty tzw. kosztów osieroconych na 2016 r. dla pięciu wytwórców energii elektrycznej, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy z 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej.

Szczegóły znajdują się w Informacji Prezesa URE nr 27/2015 w sprawie wysokości zaktualizowanej na rok 2016 kwoty kosztów osieroconych.

Data publikacji : 21.07.2015

Opcje strony

do góry