Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/6203,Konsultacje-projektu-planu-rozwoju-PSE-SA-w-zakresie-zaspokojenia-zapotrzebowani.html
2020-07-10, 17:32

Strona znajduje się w archiwum.

Konsultacje projektu planu rozwoju PSE SA w zakresie zaspokojenia zapotrzebowania na energię w latach 2016-2025

Operatorzy systemu przesyłowego o dużym udziale w rynku zobowiązani są - zgodnie z art. 16 ust. 5 ustawy - Prawo energetyczne - do upubliczniania i konsultowania projektów planów rozwoju. Od 13 lipca br., na stronach internetowych Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA, znajduje się projekt planu rozwoju tej formy w zakresie zaspokojenia zapotrzebowania na energię elektryczną w latach 2016-2025. Uwagi do tego projektu zgłaszać można do 3 sierpnia br. Aby zapewnić konsultacjom jak najszerszy zasięg, również na stronach internetowych URE publikujemy Komunikat PSE SA w sprawie konsultacji. Formularz do zgłaszania uwag do projektu znajduje się na wskazanej wyżej stronie internetowej PSE SA.

Data publikacji : 15.07.2015

Opcje strony