Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes URE przestrzega przed nieuczciwymi sprzedawcami

„Przed wakacjami - co warto wiedzieć?” - pod takim hasłem, już po raz szósty, ministerstwa i urzędy centralne publikują na swoich stronach internetowych porady dla konsumentów związane z wakacyjnym wypoczynkiem i wyjazdami. W tej wspólnej akcji uczestniczy również Urząd Regulacji Energetyki. Zatem - o czym powinien pamiętać odbiorca energii elektrycznej i gazu, zanim zamknie za sobą drzwi i wyjedzie na urlop?

Przede wszystkim, warto pamiętać o trzech prostych zasadach.  Przestrzeganie ich pozwoli nam zabezpieczyć się na wypadek przykrych niespodzianek po powrocie z wakacji.

Zasada nr 1 - terminowe uregulowanie rachunków

Ważne, aby przed wyjazdem na urlop upewnić się, czy rachunki za energię i gaz zostały uregulowane we właściwym terminie lub czy termin ten nie upływa podczas naszej wakacyjnej nieobecności. Przedsiębiorstwo energetyczne nie może pozbawić konsumenta dostaw gazu czy energii, jeśli termin ten zostanie nieznacznie przekroczony, niemniej jednak może wstrzymać ich dostarczanie w przypadku co najmniej miesięcznej zwłoki z zapłatą.

Zanim jednak przedsiębiorstwo przerwie dostawy mediów do mieszkania klienta, musi on zostać powiadomiony na piśmie o takim zamiarze. Ponadto przedsiębiorstwo jest zobowiązane wyznaczyć odbiorcy dodatkowy, dwutygodniowy termin do zapłaty zaległych i bieżących należności.

Należy także pamiętać, że wznowienie dostawy energii czy gazu wiąże się z koniecznością poniesienia dodatkowej opłaty, której wysokość określona jest w taryfie przedsiębiorstwa. Dlatego przed planowaniem dłuższej podróży, warto upewnić się co do terminu zapłaty rachunków.

Zasada nr 2 - zabezpieczenie urządzeń na wypadek wyładowań atmosferycznych

Zmieniające się warunki klimatyczne coraz częściej powodują ekstremalne zjawiska przyrodnicze. Dla urządzeń konsumujących energię niebezpieczne są zwłaszcza silne burze połączone z wyładowaniami atmosferycznymi. Dlatego przed wyjazdem, urządzenia te najlepiej całkowicie wyłączyć z sieci lub - w razie konieczności - pozostawić podłączone do sieci za pośrednictwem listwy ochronnej, zabezpieczającej przed skutkami nagłych zmian napięcia.

Zasada nr 3 - racjonalne użytkowanie energii

Wyłączenie z sieci urządzeń podczas wakacyjnej nieobecności zarówno w domu jak i w rodzinnej firmie, to nie tylko najskuteczniejsza i zarazem najprostsza metoda ich zabezpieczenia przed awarią, lecz także znakomity sposób oszczędzania energii. W ten właśnie sposób można zmniejszyć rachunek za prąd i wykazać się „eko” podejściem, tj. racjonalnie użytkować energię z korzyścią dla środowiska naturalnego.

Uwaga na nieuczciwych sprzedawców!

Do Urzędu Regulacji Energetyki wpływają skargi dotyczące nieetycznych praktyk niektórych przedstawicieli handlowych namawiających do zmiany sprzedawcy. Można przypuszczać, że w wakacje tego typu praktyki również będą miały miejsce. Zdarza się, że niektórzy przedstawiciele handlowi chcąc nakłonić klienta na podpisanie umowy fałszywie informują odbiorców, że dotychczasowy sprzedawca kończy działalność i w związku z tym odbiorcy muszą podpisać nowe umowy, albo że zmiana umowy wynika ze zmiany prawa

Przypominamy zatem, że w przypadku otrzymania oferty zmiany sprzedawcy energii odbiorca powinien:

  • upewnić się, że osoba składająca ofertę jest rzeczywiście przedstawicielem przedsiębiorstwa energetycznego, za którego się podaje;
  • zapoznać się z treścią proponowanej umowy, sprawdzając nazwę dostawcy, określone w umowie opłaty, okres obowiązywania umowy, warunki jej rozwiązania;
  • nie ulegać presji przedstawiciela handlowego, namawiającego do szybkiego podpisania umowy;
  • w przypadku wątpliwości co do oferty umowy  można skontaktować się - na przykład - telefonicznie z Biurem Obsługi Klienta danego przedsiębiorstwa lub z Punktem Informacyjnym dla Odbiorców Energii i Paliwa Gazowego Urzędu Regulacji Energetyki, tel. 22 244 26 36.
Pamiętajmy, by przed podpisaniem umowy poświęcić dłuższą chwilę na lekturę oferty, aby dokładnie zapoznać się z warunkami proponowanej umowy. Należy zwrócić szczególną uwagę na opcje płatności, okres obowiązywania kontraktu i warunki jego wypowiedzenia, a także sprawdzić, czy nie ma w nim tzw. ukrytych opłat, np. ubezpieczenia. Urlop to dobra okazja, by spokojnie i bez pośpiechu poznać procedurę zmiany sprzedawcy oraz sposoby porównywania ofert. Dokonanie trafnego wyboru przyniesie z pewnością wiele korzyści, w tym m.in. oszczędność finansową.

 

Przygotowana przez Urząd Regulacji Energetyki strona internetowa www.maszwybor.ure.gov.pl pomoże odbiorcom w gospodarstwach domowych w porównaniu ofert sprzedawców energii. Na stronie tej znajduje się Cenowy Energetyczny Kalkulator Internetowy - CENKI. Korzystając z kalkulatora możemy zapoznać się z ofertami sprzedawców energii i policzyć jej ceny, tj. koszty zakupu i dostarczenia do domu. Pamiętajmy przy tym, że kalkulator pokazuje różnicę w koszcie zakupu energii elektrycznej w ujęciu rocznym. Gdy jednak podpisujemy umowę wieloletnią skala oszczędności może ulec zmianie. Niektóre oferty sprzedawców zawierają bowiem różne ceny energii w kolejnych latach trwania umów wieloletnich. Dlatego zawsze należy dokładnie zapoznać się z ofertą przedstawianą przez sprzedawcę energii.

Więcej informacji na tematy wskazane wyżej znajduje się na stronach: www.ure.gov.pl, www.maszwybor.ure.gov.pl oraz w Poradniku dla Odbiorców Paliw i Energii.

Co radzą inni?

Informacji o innych tematach wartych przemyślenia przed i w czasie wakacji należy szukać na głównych stronach internetowych uczestników wspólnego projektu:

W akcji biorą także udział Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej: BiałystokBydgoszczGdańskGorzów WielkopolskiKatowiceKielceKrakówLublinŁódźOlsztynOpolePoznańRzeszówWarszawaWrocławSzczecin.

Data publikacji : 15.06.2015
Data modyfikacji : 16.06.2015

Opcje strony

do góry