Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes URE ogłasza jednostkowe opłaty zastępcze dla kogeneracji na 2016 r.

Realizując przepisy ustawy - Prawo energetyczne Prezes URE ustalił jednostkowe opłaty zastępcze oznaczone symbolami Ozg, Ozk i Ozm.

Ww. opłaty, o których mowa w art. 9a ust. 10 tej ustawy, obowiązujące w 2016 r. wynoszą:

  • Ozg = 125,00 [zł/MWh], tj. 76,42% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym;
  • Ozk = 11,00 [zł/MWh], tj. 6,72% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym;
  • Ozm = 63,00 [zł/MWh], tj. 38,51% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym.

Szczegółowe informacje na temat jednostkowych opłat zastępczych dla kogeneracji  obowiązujących w 2016 roku zawiera Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 24/2015.

Data publikacji : 29.05.2015

Opcje strony

do góry