Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Debata na Kongresie „Energi@21.”

Prezes URE wziął udział w Kongresie Energia@21., który towarzyszył Międzynarodowym Targom Energetyki EXPOPOWER w Poznaniu.

Międzynarodowy Kongres Naukowo-Przemysłowy „Energia@21.” zorganizowany został 27 maja br. przez Polski Komitet Energii Elektrycznej, pod hasłem „Innowacyjne przedsiębiorstwo energetyczne”.  Uczestniczyli w nim wybitni eksperci i menedżerowie z Polski, UE i USA. Dyskutowali problemy związane z tzw. inteligentnym rozwojem sektora elektroenergetycznego w kontekście trzech podstawowych  zagadnień: bezpieczeństwa dostaw energii, satysfakcji klientów i wpływu sektora na środowisko naturalne.

W kongresie uczestniczył także Prezes URE Maciej Bando. W trakcie Panelu drugiego dnia Kongresu pn. „Konsument 21. Wieku a nowoczesne przedsiębiorstwo energetyczne” szef URE podkreślał potrzebę podmiotowego traktowania Konsumentów w działalności przedsiębiorstw. Zabierający głos podczas obrad przedstawiciele organizacji konsumenckich pozytywnie oceniali współpracę z URE i podejmowane przez Urząd działania na rzecz wzmocnienia pozycji odbiorców energii, a także wskazywali dalszą potrzebę współpracy, również z przedsiębiorstwami energetycznymi. Ciekawe rozwiązania w zakresie ochrony odbiorców wrażliwych przedstawili podczas debaty goście z Francji i Szwecji.

Kongres miał miejsce podczas trwających od 26 do 28 maja Międzynarodowych Targów EXPOPOWER  i Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnych greenPOWER. Obie imprezy zgromadziły ponad 200 wystawców, prezentujących zwiedzającym nowe technologie i innowacyjne rozwiązania dla energetyki.

Międzynarodowe Targi Energetyki EXPOPOWER oraz Międzynarodowy Kongres Naukowo-Przemysłowy Energia@21. zostały objęte honorowym patronatem Prezesa URE.

Data publikacji : 28.05.2015
Data modyfikacji : 29.05.2015

Opcje strony

do góry