Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przypomnienie o konieczności rejestracji uczestników hurtowych rynków energii elektrycznej i gazu wg rozporządzenia REMIT

Prezes URE w opublikowanej Informacji nr 22/2015 przypomina uczestnikom tych rynków o obowiązku zarejestrowania się w krajowym rejestrze przed zawarciem transakcji, która podlegać będzie zgłoszeniu do Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER). Obowiązek zgłaszania wprowadziło rozporządzenie Parlamentu Europejskiego nr 1227/2011 z 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (rozporządzenie REMIT).

Wprawdzie obowiązek raportowania kontraktów standardowych na dostawę energii lub gazu zacznie obowiązywać od 7 października 2015 r. (kontraktów niestandardowych - od 7 kwietnia 2016 r.), ale  zainteresowane podmioty powinny rejestrować się odpowiednio wcześniej, aby uniknąć spiętrzenia procesu rejestracji tuż przed wskazanymi wyżej terminami, co mogłoby skutkować opóźnieniami w tym procesie. 

Szczegóły w Informacji Prezesa URE nr 22/2015 z 18 maja 2015 r. dotyczącej obowiązku elektronicznej rejestracji uczestników hurtowego rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego oraz więcej na ten temat w zakładce REMIT.

Data publikacji : 19.05.2015

Opcje strony

do góry