Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Średnia cena zakupu gazu z UE i EFTA w I kw. 2015

Średnia kwartalna cena zakupu gazu ziemnego sprowadzanego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub z państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) wyniosła w I kw. 2015 roku 96,43 zł/MWh.

Pełny komunikat w tej sprawie zawiera Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 21/2015 z dnia 15 maja 2015 r.

Data publikacji : 15.05.2015

Opcje strony

do góry