Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes URE nagrodzony „Bursztynami Polskiej Energetyki 2015”

Prezes URE Maciej Bando podczas III Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego, odbywającego się w dniach 13-14 maja 2014 r. w Gdańsku, otrzymał nagrodę „Bursztyny Polskiej Energetyki 2015” za skuteczne równoważenie interesów firm energetycznych i ich odbiorców.

Ogólnopolski Szczyt Energetyczny 2015 to wydarzenie kierowane do przedstawicieli sektora energetycznego, kluczowych instytucji finansowych oraz polityków i ekonomistów.

Głównym celem przedsięwzięcia jest stworzenie platformy dialogu nastawionego na zdefiniowanie barier regulacyjnych, infrastrukturalnych oraz systemowych, a także na określenie zagrożeń i szans dla dalszego rozwoju polskiej gospodarki.

Temat przewodni spotkania to: „Energetyka dla gospodarki - gospodarka dla energetyki". Wśród tematów poruszonych podczas tegorocznej edycji znalazły się m.in. kwestie bezpieczeństwa energetycznego, rozwoju OZE, eksploatacji złóż gazu łupkowego, potencjalnej lokalizacji elektrowni atomowej i konwencjonalnej, a także sieci przesyłowych i połączeń transgranicznych.

Podczas Szczytu Energetycznego, URE reprezentowała również Mirosława Szatybełko-Połom - Dyrektor Północnego OT w Gdańsku, która uczestniczyła w panelu Ład prawny a długookresowe strategie branży. W ramach panelu dyskutowano o obszarach wymagających regulacji oraz możliwościach zagwarantowania jednolitych i niezmiennych regulacji prawnych dla dużych inwestycji w perspektywie długookresowej. Ważne miejsce w debacie zajęła kwestia dotycząca możliwości dalszego rozwoju OZE w świetle nowej ustawy i systemów wsparcia.

Dyrektor OT URE wzięła także udział w panelu zatytułowanym Rynek energii elektrycznej i gazu - uwarunkowania dalszego rozwoju, podczas którego wiele uwagi poświęcono efektywności energetycznej oraz połączeniu polskiego rynku energii z rynkiem europejskim.

Data publikacji : 14.05.2015

Opcje strony

do góry