Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Informacja Prezesa URE w sprawie gromadzenia danych dotyczących infrastruktury energetycznej

Do 1 czerwca 2015 r. przedsiębiorstwa mają obowiązek przekazania do URE danych dotyczących istniejącej, będącej w budowie lub planowanej infrastruktury energetycznej.

Zgodnie z ustawą - Prawo energetyczne, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki jest zobowiązany do gromadzenia informacji dotyczących infrastruktury energetycznej w sektorach gazu ziemnego, energii elektrycznej oraz biopaliw ciekłych. Z kolei Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 256/2014 z 26 lutego 2014 r. określa zakres danych dotyczących projektów inwestycyjnych w zakresie infrastruktury energetycznej, które są zgłaszane Komisji Europejskiej.

Na podstawie tych aktów prawnych Prezes URE opublikował 5 maja br. Informację nr 19/2015 określającą sposób oraz formę przekazywania do URE wymaganych informacji przez podmioty sektora.

Data publikacji : 05.05.2015
Data modyfikacji : 19.05.2015

Opcje strony

do góry