Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Średnia kwartalna cena energii elektrycznej niepodlegająca obowiązkowi publicznej sprzedaży

Średnia cena energii elektrycznej sprzedawanej na zasadach innych niż określone w art. 49a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne, wyniosła za I kwartał 2015 r. 172,22 zł/MWh.

Więcej szczegółów na ten temat zawiera Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 14/2015) w sprawie średniej kwartalnej ceny energii elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne z dn. 14 kwietnia br.

Data publikacji : 14.04.2015

Opcje strony

do góry