Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Odbiorcy przemysłowi - nowe wzory oświadczeń

3 kwietnia 2015 r. opublikowana została ustawa z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478), która wprowadziła zmiany w systemie ulg dla tzw. odbiorców przemysłowych.

W związku z tym URE zamieszcza na stronie internetowej nowe propozycje wzorów oświadczeń w zakresie OZE i CHP, jakie odbiorcy przemysłowi są zobowiązani złożyć Prezesowi URE w celu skorzystania z przewidzianych ww. ustawą ulg.

Odbiorcy przemysłowi winni złożyć te oświadczenia w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie art. 179 pkt 5 ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Data publikacji : 07.04.2015

Opcje strony

do góry