Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowy wzór sprawozdania kwartalnego producenta

Na stronie internetowej URE został udostępniony link do strony www.mg.gov.pl/node/23295, z aktualnym wzorem sprawozdania kwartalnego producenta, w rozumieniu ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, obowiązującego od 1 stycznia 2015 r. Został on określony w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 9 grudnia 2014 r. w sprawie wzoru sprawozdania kwartalnego producenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 1861).

Tym samym dotychczasowy wzór sprawozdania opracowany i udostępniany przez Prezesa URE, oznaczony symbolem DPE 4.2, nie ma już zastosowania do sprawozdań składanych za I kwartał 2015 r. i kwartały następne.

Data publikacji : 03.04.2015

Opcje strony

do góry