Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/6087,URE-uczestnikiem-uroczystego-podsumowania-IV-Edycji-Akademii-Energii.html
2022-08-19, 01:18

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

URE uczestnikiem uroczystego podsumowania IV Edycji Akademii Energii

Jednym z najważniejszych globalnych wyzwań stojących dziś przed sektorem energetycznym jest konieczność opracowania nowych rozwiązań w zakresie magazynowania energii - to wniosek z debaty „Polska energetyka - kopalnia potrzeb czy inwestycja w przyszłość?”, która odbyła się 30 marca podczas uroczystości podsumowania IV edycji Akademii Energii.

Akademia Energii to projekt organizowany przez Fundację im. Lesława A. Pagi wraz z największymi firmami energetycznymi, już po raz czwarty. Tegoroczną edycję objął honorowym patronatem Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Akcja kierowana jest do studentów i młodych absolwentów, którzy swoją przyszłość wiążą z sektorem energetycznym. Projekt składa się z cyklu szkoleń (warsztatów, wykładów, spotkań z wybitnymi ekspertami) oraz płatnych staży dla uczestników.

- Akademia Energii stała się już unikalną instytucją edukacyjną, która umożliwia wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy ekspertami i praktykami sektora energetyki a młodymi ludźmi stojącymi u progu kariery zawodowej. Jest również miejscem debaty i poszukiwania rozwiązań na rzecz bezpieczeństwa energetycznego i stabilnego rozwoju rynków energii w Polsce. - mówi Ewa Paga, Prezes Fundacji im. Lesława A. Pagi.

Tegoroczną uroczystość otworzyło wystąpienie Zdzisława Gawlika - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, który podziękował Fundacji za możliwość włączania się Ministra Skarbu Państwa w takie projekty, jak Akademia Energii. Zachęcił też stypendystów Fundacji do tego, aby wiązali swoją przyszłość zawodową ze spółkami, w których udział ma Skarb Państwa, a zwłaszcza z tymi z sektora energetycznego, którego rozwój zależy od aktywnej współpracy nauki i przemysłu.

Dyrektor Departamentu Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła w Urzędzie Regulacji Energetyki Adam Dobrowolski również zwrócił uwagę na rolę takich projektów, jak Akademia Energii w przygotowywaniu przyszłych kadr polskiej gospodarki.

Ważnym punktem wieczoru była debata „Polska energetyka - kopalnia potrzeb czy inwestycja w przyszłość?”, w której udział wzięli przedstawiciele firm i instytucji związanych z polskim sektorem energetycznym.

Głównym przedmiotem rozmowy były tematy poruszone w prezentacjach przygotowanych przez uczestników IV edycji Akademii Energii. Dotyczyły one sześciu zagadnień: wpływu unijnej polityki energetycznej na rynek polski, rynku mocy, Polski jako wschodnioeuropejskiego hubu energetycznego, perspektyw rozwoju generacji rozproszonej, korzyści z realizacji Programu Polskiej Energetyki Jądrowej oraz magazynowania energii, który jest głównym problemem współczesnej energetyki.

Uczestnicy debaty zgodzili się, że jednym z głównych determinantów polskiej polityki energetycznej pozostaje Unia Europejska, jednak sam jej kierunek musi być wyznaczany przez działania lokalne. Zwrócono również uwagę na finansowy ciężar planowanych innowacji czy nowych inwestycji w infrastrukturę energetyczną. Jako kluczowe wyzwanie stojące przed energetyką globalnie, zdefiniowano konieczność opracowania nowych rozwiązań w zakresie magazynowania energii.

Data publikacji : 01.04.2015

Opcje strony