Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Elektroniczne wersje formularzy sprawozdawczych dotyczących Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW)

Na stronie URE zostały zamieszczone elektroniczne wersje formularzy sprawozdawczych dotyczących NCW, opublikowanych przy Komunikacie Prezesa URE nr 45/2014.

Powyższe wzory sprawozdań zostały również skorygowane poprzez uproszczenie zapisów dotyczących sum, uwzględnienie dodatkowego rodzaju biokomponentu stanowiącego samoistne paliwo, korektę numeracji wierszy oraz aktualizację promulgatora.

Zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy z 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1643), podmioty realizujące Narodowy Cel Wskaźnikowy są obowiązane do przekazywania Prezesowi URE, w terminie 90 dni po zakończeniu roku kalendarzowego, sprawozdań rocznych zawierających określone w ww. przepisie informacje. Ponadto, zgodnie z ust. 2 ww. przepisu, wzór sprawozdania opracowuje i udostępnia Prezes URE.

 

Aktualne formularze sprawozdawcze znajdują się we Wzorze sprawozdania rocznego podmiotu realizującego NCW.

Data publikacji : 13.03.2015

Opcje strony

do góry