Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Opłata zastępcza Ozj na 2015 rok

Prezes URE poinformował, że wysokość zwaloryzowanej jednostkowej opłaty zastępczej Ozj na 2015 r. pozostaje na poziomie roku poprzedniego.

Zgodnie z Informacją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 6/2015, jednostkowa opłata zastępcza obowiązująca w 2015 r. wynosi 300,03 zł, pozostaje zatem na poziomie ubiegłorocznym.

Prezes URE ustala co roku, w terminie do 31 marca, wysokość zwaloryzowanej jednostkowej opłaty zastępczej, określanej symbolem Ozj, jaką należy stosować w danym roku dla obliczenia opłaty zastępczej przy realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne (potwierdzenie wytworzenia energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii).

Data publikacji : 17.02.2015

Opcje strony

do góry