Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Średnia cena gazu importowanego z UE i EFTA

W IV kwartale 2014 r. średnia cena gazu importowanego do Polski z krajów UE i EFTA wyniosła 1,14 zł/m3.

Zgodnie z przepisami ustawy - Prawo energetyczne, została opublikowana średnia kwartalna cena zakupu gazu ziemnego sprowadzanego w IV kwartale 2014 r. z państw członkowskich Unii Europejskiej lub z państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). Cena ta wyniosła 102,40 zł/MWh, czyli 1,14 zł/m3 . Przypomnijmy, że w II kw. 2014 r. wynosiła ona 1,09 zł/ma w III kw. 0,97 zł/m3 . Pełna informacja znajduje się w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 5/2015.

Data publikacji : 13.02.2015

Opcje strony

do góry