Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt modułu przyłączeniowego licznika energii elektrycznej - zaproszenie do konsultacji

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zaprasza do dyskusji publicznej nad projektem modułu przyłączeniowego licznika energii elektrycznej i narzędzia mostkującego.

Rozwiązanie to zapewnia możliwość elektrycznego i mechanicznego podłączania/odłączania licznika od jego zacisków, tak by można było dokonywać wymiany licznika bez konieczności demontażu podłączonych przewodów. Ponadto metoda ta nie wywołuje przerwy w dostawie energii elektrycznej do instalacji odbiorczej.

Szczegóły dotyczące konsultacji prowadzonych przez Prezesa URE znajdują się w komunikacie Projekt modułu przyłączeniowego licznika energii elektrycznej.

Data publikacji : 04.02.2015

Opcje strony

do góry