Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/5934,Uwaga-na-nieuczciwych-sprzedawcow.html
19.06.2024, 21:09

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uwaga na nieuczciwych sprzedawców

Urząd Regulacji Energetyki otrzymuje sygnały o nieetycznych, a czasem wręcz oszukańczych praktykach niektórych przedstawicieli handlowych. Przypominamy, jak się przed nimi bronić.

Prawo konsumenta do zmiany sprzedawcy energii elektrycznej jest od kilku lat ważnym elementem wzmacniania konkurencyjności na tym rynku. Z comiesięcznego monitoringu prowadzonego przez URE wynika, że do końca października 2014 r. zmiany sprzedawcy energii dokonało blisko 264 tys. gospodarstw domowych i niemal 121 tys. innych podmiotów.

Ostatnio jednak URE otrzymuje coraz to nowe sygnały, że niektórzy przedstawicie handlowi sprzedawców energii stosują nieetyczne, czasem wręcz wprowadzające w błąd praktyki, mające skłonić konsumentów do zmiany dotychczasowego sprzedawcy.

Przeprowadzona w URE analiza skarg i sygnałów od konsumentów stała się podstawą do publikacji materiału informacyjnego dotyczącego nieuczciwych działań niektórych przedstawicieli handlowych sprzedawców energii elektrycznej, który publikujemy w naszym serwisie internetowym.

Odbiorca przed podpisaniem umowy powinien:

  • upewnić się, że dana osoba to rzeczywiście przedstawiciel przedsiębiorstwa energetycznego, za którego się podaje - poprosić o okazanie legitymacji służbowej bądź identyfikatora, upoważnienia;
  • dokładnie zapoznać się z treścią umowy (opłaty, okres obowiązywania umowy, warunki rozwiązania);
  • nie ulegać presji przedstawiciela handlowego, który ponagla do podpisania umowy bez uprzedniego jej przeczytania.

 

Zachęcamy do korzystania w niejasnych sytuacjach z kontaktu telefonicznego do Urzędu Regulacji Energetyki - Punkt Informacyjny dla Odbiorców Energii i Paliw Gazowych nr 22 244 26 36 oraz do zapoznania się ze Zbiorem Praw Konsumentów Energii Elektrycznej.

Więcej informacji odnośnie nieetycznych praktyk sprzedawców znajduje się w materiale informacyjnym Urzędu Regulacji Energetyki dotyczącym nieuczciwych działań niektórych przedstawicieli handlowych sprzedawców energii elektrycznej.

Data publikacji : 23.12.2014
Data modyfikacji : 24.12.2014

Opcje strony