Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przetarg na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłasza kolejny przetarg na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej zwane popularnie „białymi certyfikatami”.

Przetarg zostanie przeprowadzony oddzielnie dla trzech kategorii określonych w art. 16 ust. 3 ustawy z dn. 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej:

  1. zwiększenia oszczędności energii przez odbiorców końcowych;
  2. zwiększenia oszczędności energii przez urządzenia potrzeb własnych;
  3. zmniejszenia strat energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego w przesyle lub dystrybucji.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu przetargu zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej w dn. 19 grudnia 2014 r.

Oferty przetargowe w dwóch egzemplarzach należy składać w terminie do dnia 19 stycznia 2015 r. w Kancelarii Ogólnej w siedzibie Urzędu Regulacji Energetyki, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa.

Formuła przetargowa, przyjęta dla systemu białych certyfikatów, ma na celu stymulowanie zachowań energooszczędnych w drodze wyboru projektów przewidujących rozwiązania najbardziej efektywne, tj. takie, które pozwalają uzyskać największą oszczędność energii przy najniższym poziomie wsparcia bezpośredniego.

Data publikacji : 19.12.2014

Opcje strony

do góry