Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nie zmienią się płatności za gaz dla odbiorców w gospodarstwach domowych w 2015 roku

Ceny gazu niższe, stawki dystrybucyjne nieco w górę - Prezes URE zatwierdził taryfy kluczowym przedsiębiorstwom sektora gazowego.

17 grudnia 2014 r. Prezes URE zakończył postępowania o zatwierdzenie taryf ustalonych przez kluczowe przedsiębiorstwa sektora gazowego, tj.: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG), Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Obrót Detaliczny (PGNiG OD), Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM (OGP), SGT EuRoPol Gaz (EuRoPol) oraz Polską Spółkę Gazownictwa (PSG).

Średnie ceny gazu dla odbiorców PGNiG Obrót Detaliczny w 2015 roku będą niższe od cen tegorocznych o 1,8% dla gazu wysokometanowego, 0,8% dla gazu zaazotowanego Lw i o 1% dla gazu zaazotowanego Ls. W przypadku odbiorców PGNiG - nabywających paliwa do dalszej odsprzedaży oraz odbiorców końcowych o rocznym zużyciu większym niż 25 mln m3 - spadek średnich cen wyniesie 4% dla gazu wysokometanowego i 1,4% dla gazu zaazotowanego. Natomiast stawki przedsiębiorstw sieciowych będą wyższe o ok. 1,5% dla odbiorców EuRoPol Gaz; o 6,4 % dla odbiorców GAZ-SYSTEM, a dla odbiorców PSG o 3% dla gazu wysokometanowego; 2,3 % dla gazu zaazotowanego Ls i 2,9% dla gazu zaazotowanego Lw. Wzrost stawek opłat dwóch ostatnich przedsiębiorstw sieciowych podyktowany jest koniecznością zagwarantowania bezpieczeństwa energetycznego i zapewnienia środków na modernizację oraz rozwój sieci gazowej.

W wyniku zatwierdzenia nowych taryf płatności odbiorców w gospodarstwach domowych związane z zakupem paliw gazowych od PGNiG Obrót Detaliczny, w ramach umów kompleksowych, nie zmienią się.

Skutki finansowe dla grup odbiorców, w których rozliczane są gospodarstwa domowe, w podziale na obszary dystrybucyjne przedstawiono poniżej. Efekty zmian policzone zostały na podstawie zużycia gazu w 2013 r. przez statystycznego odbiorcę w danej grupie taryfowej.

Oddział PSG: Płatność miesięczna wg taryfy Zmiana płatności  
dotychczasowej [zł] nowej [zł] %
grupa taryfowa W-1.1 średnie zużycie roczne 1 257 kWh
w Gdańsku 25,35 25,33 -0,1
w Poznaniu 25,05 24,97 -0,3
w Tarnowie 24,97 24,98 0,0
w Warszawie 24,37 24,33 -0,2
we Wrocławiu 25,16 25,17 0,0
w Zabrzu 25,83 25,84 0,0
Średnia w skali PSG 25,12 25,10 -0,1
grupa taryfowa W-2.1 średnie zużycie roczne 6 578 kWh
w Gdańsku 102,94 102,95 0,0
w Poznaniu 99,43 98,98 -0,5
w Tarnowie 100,06 100,02 0,0
w Warszawie 96,78 96,52 -0,3
we Wrocławiu 100,46 100,35 -0,1
w Zabrzu 102,67 102,61 -0,1
Średnia w skali PSG 100,39 100,24 -0,2
grupa taryfowa W-3.6 średnie zużycie roczne 24 783 kWh
w Gdańsku 356,79 356,43 -0,1
w Poznaniu 352,20 350,38 -0,5
w Tarnowie 342,84 341,98 -0,3
w Warszawie 339,47 338,33 -0,3
we Wrocławiu 352,55 351,79 -0,2
w Zabrzu 352,55 351,68 -0,2
Średnia w skali PSG 349,40 348,43 -0,3

Taryfa PGNiG mająca zastosowanie do przedsiębiorstw nabywających paliwa do dalszej odsprzedaży oraz odbiorców końcowych o rocznym zużyciu przekraczającym 25 mln m3 będzie obowiązywała przez 4 miesiące, tj. do końca kwietnia 2015 roku. Pozostałe taryfy zatwierdzone zostały na okres do 31 grudnia 2015 r.

Decyzje zatwierdzające taryfy opublikowane zostały w Biuletynach Branżowych URE - Paliwa gazowe z dnia 17 grudnia 2014 r. i są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

Data publikacji : 17.12.2014

Opcje strony

do góry