Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

II edycja ERRA Regulatory Research Award

Prezes URE oraz Regionalne Stowarzyszenie Regulatorów Energetyki ERRA zapraszają wszystkich zainteresowanych do przesyłania prac naukowych w ramach II edycji nagrody ERRA Regulatory Research Award.

Celem nagrody jest promowanie badań i analiz poświęconych regulacji sektora energetycznego oraz poprawa praktyk regulacyjnych wśród regulatorów będących członkami ERRA. Zaproszenie adresowane jest do oraz wszystkich zainteresowanych tematyką regulacji rynku energii i ciepła.

Nadsyłane prace powinny dotyczyć następujących obszarów badań:

 • regulacja sektora elektroenergetycznego
 • regulacja sektora gazowego
 • regulacja sektora ciepłowniczego
 • regulacja sektora wodno-kanalizacyjnego
 • ład regulacyjny

Proponowane tematy:

 • regulacja i inwestycje: wytwarzanie, przesył i dystrybucja
 • rozwój i monitoring rynku
 • regionalna integracja rynków
 • metody regulacji cenowej
 • zarządzanie oraz funkcjonowanie organów regulacyjnych
 • wzmocnienie pozycji odbiorcy
 • polityka energetyczna i regulacja: relacje miedzy polityką rządową a jej realizacją przez organy regulacyjne
 • efektywność energetyczna
 • rola regulatorów w walce ze zmianami klimatycznymi
 • opłaty za emisję CO2 oraz regulacje w tym zakresie

Prace wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym (dostępnym na stronie ERRA) należy przesyłać bezpośrednio do ERRA na adres secretariat@erranet.org w terminie do 31 maja 2015 r.

Więcej informacji, w tym m.in. odnośnie szczegółowych wymagań formalnych nadsyłanych prac oraz nagrody dla zwycięzcy konkursu, można uzyskać na stronie ERRA.

ERRA jest stowarzyszeniem „not-for-profit” o charakterze regionalnym, zrzeszającym regulatorów z krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz regionu Azji, Afryki, Środkowego Wschodu oraz USA. Organizacja powstała w 2000 r., została założona przez 15 krajów z Europy Środkowej i Wschodniej, w tym przez Polskę.

 

Data publikacji : 16.12.2014
Data modyfikacji : 16.12.2014

Opcje strony

do góry