Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

22 listopada upłynie termin składania zabezpieczeń przez wytwórców paliw

Prezes URE wydał komunikat w sprawie zabezpieczeń majątkowych, które muszą składać przedsiębiorstwa wytwarzające paliwa ciekłe.

Komunikat, który został wydany 6 listopada przez Prezesa URE, przypomina, że 22 lipca 2014 r. weszła w życie nowelizacja ustawy - Prawo energetyczne. Nowelizacja ta wprowadziła obowiązek złożenia zabezpieczeń majątkowych m.in. przez koncesjonowanych wytwórców paliw ciekłych w terminie czterech miesięcy od dnia wejścia noweli w życie. Termin ten upływa 22 listopada 2014 r.
 
Komunikat Prezesa URE przypomina też wysokość wymaganych zabezpieczeń i informuje, że nie złożenie ich w terminie będzie skutkować cofnięciem koncesji.

Więcej szczegółów na ten temat znajduje się Komunikacie Prezesa URE nr 39/2014.

Data publikacji : 06.11.2014
Data modyfikacji : 07.11.2014

Opcje strony

do góry