Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes URE spotkał się z przedstawicielami rynku kapitałowego

4 listopada br. odbyło się w siedzibie Urzędu Regulacji Energetyki spotkanie przedstawicieli URE z reprezentantami rynku kapitałowego: funduszy TFI i OFE. Było to pierwsze takie spotkanie, ale jak zapowiedział Prezes URE - nie ostatnie. Jak zaznaczył Maciej Bando - dla regulatora informacje z rynku są bardzo cenne, bowiem niezwykle ważne jest równoważenie interesów wszystkich uczestników rynku.

Tematem dyskusji były bieżące procesy w sektorze energetycznym i gazowym. Rozmawiano m.in. o procesie liberalizacji rynku gazu, uwolnieniu taryf dla największych klientów, obliga gazowego oraz kształcie nowego modelu regulacyjnego dla segmentu dystrybucji. W rozmowie pojawiło się również pytanie, czy spółki w dalszym ciągu będą mogły prowadzić restrukturyzację poprzez outsourcing, W odpowiedzi Maciej Bando stwierdził, że Urząd Regulacji Energetyki nie będzie wpływał na model firm.

Wśród tematów dyskusji znalazła się ponadto kwestia poziomu cen energii elektrycznej na rynku hurtowym oraz budżetu operacyjnej rezerwy mocy (ORM).

Uczestnicy dyskusji stwierdzili zgodnie, że zarówno dla przedstawicieli rynku kapitałowego, jak i dla regulatora spotkanie okazało się cenną wymianą spostrzeżeń i punktów widzenia na obecnie funkcjonujący rynek energii.

Data publikacji : 05.11.2014

Opcje strony

do góry