Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wysokość stawek opłaty przejściowej na rok 2015

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 37/2014

Prezes URE, działając na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej, informuje o wysokości stawek opłaty przejściowej uwzględniających podatek od towarów i usług, które będą obowiązywały od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

Ww. stawki prezentuje Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 37/2014 w sprawie stawek opłaty przejściowej na rok 2015.

Data publikacji : 17.10.2014

Opcje strony

do góry