Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/5878,Wrzesniowe-wydanie-Biuletynu-URE-juz-dostepne.html
2022-08-18, 10:27

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wrześniowe wydanie Biuletynu URE już dostępne

Zapraszamy do lektury trzeciego w tym roku numeru Biuletynu URE. W jesiennym wydaniu można przeczytać m.in. o:

  • wybranych aspektach problematyki udzielania przez Prezesa URE zgody na budowę gazociągu bezpośredniego, z uwzględnieniem kwestii związanych z przesłankami wydania takiej decyzji,
  • kodeksach sieciowych stanowiących podstawowy instrument regulacji rynku gazu w Unii Europejskiej,
  • zakresie obowiązku nałożonego na sprzedawcę z urzędu odnośnie zakupu energii elektrycznej wytworzonej w źródle odnawialnym,
  • systemie wsparcia odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

Ponadto w Biuletynie zamieszczone zostały informacje i komunikaty Prezesa URE istotne dla branży energetycznej, jak np. średnioważony koszt węgla zużywanego przez jednostki wytwórcze centralnie dysponowane oraz średnia cena energii elektrycznej wytworzonej przez wytwórców eksploatujących jednostki wytwórcze centralnie dysponowane za 2013 rok, średnia kwartalna cena energii elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 i 2 Prawa energetycznego, wysokość zaktualizowanej na rok 2015 kwoty kosztów osieroconych, średnie kwartalne ceny zakupu gazu ziemnego z zagranicy.

Data publikacji : 15.10.2014

Opcje strony