Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Średnia kwartalna cena energii elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 36/2014

W dniu 14 października br. Prezes URE, działając na podstawie przepisów ustawy - Prawo energetyczne, ogłosił średnią cenę energii elektrycznej sprzedawanej na zasadach innych niż określone w art. 49a ust. 1 i 2 tej ustawy za III kwartał 2014 r.

We wskazanym okresie ww. cena wyniosła 167,92 zł/MWh.

Więcej szczegółów na ten temat zawiera Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 36/2014.

Data publikacji : 14.10.2014

Opcje strony

do góry