Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Urząd Regulacji Energetyki na XI Kongresie Nowego Przemysłu

Prezes URE Maciej Bando oraz Dyrektor Departamentu Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła URE Adam Dobrowolski wzięli udział w trwającym w dniach 13-14 października br. w Warszawie Kongresie Nowego Przemysłu.

Kongres to coroczne spotkanie najważniejszych osób polskiej i europejskiej gospodarki - przedstawicieli największych przedsiębiorstw, rządu, administracji publicznej oraz mediów. Na tegoroczny Kongres składa się dwanaście paneli dyskusyjnych i uroczysta Gala, podczas której wręczone zostaną wyróżnienia „Nowy Impuls 2014”.

Podczas sesji inauguracyjnej, zatytułowanej „Polska droga do Wspólnoty Energetycznej Europy - solidarność energetyczna, wspólny rynek, polityka klimatyczna” omówiono sytuację Polski i Europy wobec perspektyw unijnej polityki klimatycznej i sytuacji międzynarodowej. Zdaniem prelegentów priorytetem powinno być zadbanie o przyszły rozwój gospodarczy Europy. W trakcie spotkania skupino się również na zbliżającym się szczycie Unii Europejskiej, na którym prawdopodobnie zostaną określone nowe cele redukcji CO2.

Rozwój inwestycji ciepłowniczych - certyfikacja, efektywność, finansowanie

Zaproszeni prelegenci dyskutowali również o sytuacji ciepłownictwa systemowego. Zdaniem p. Adama Dobrowolskiego Dyrektora Departamentu Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła URE, sytuacja finansowa zakładów ciepłowniczych poprawiła się. To efekt także wspólnie wypracowanego modelu regulacji rynku - mówił Adam Dobrowolski. Dyrektor dodał również, że na początku przyszłego roku ruszą prace nad korektą formuły kosztowej, uwzględniającej zwrot z wyłożonego kapitału. Obecny model wyczerpał się i nie stwarza zachęt inwestycyjnych dla zakładów, które w poprzednich latach przeprowadziły restrukturyzację kosztów i inwestowały w technologie.

Rynek mocy a wolny rynek

Jednym z wiodących tematów dyskusji była również kwestia rynku mocy. Uczestnicy debaty Rynek mocy a wolny rynek, wśród których był Prezes URE Maciej Bando zastanawiali się, jak budować rynek mocy, żeby był zintegrowany z rynkami w innych krajach. Zaproszeni goście zauważyli, że wprowadzenie w Polsce rynku mocy zapewne ułatwiłoby rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE).

Zaproszeni do debaty goście zgodnie uznali, że Unia Europejska, a wraz nią Polska znajdują się w bardzo ważnym momencie, jeśli chodzi o przyszłość energetyki.

Organizatorem Kongresu Nowego Przemysłu jest Grupa PTWP SA, wydawca m.in. Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł oraz portalu wnp.pl.

Data publikacji : 14.10.2014

Opcje strony

do góry