Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes URE uczestnikiem Spotkania Liderów 2014

10 września odbyło się Spotkanie Liderów 2014, w ramach którego zorganizowane były dwie konferencje: Sieci Szerokopasmowe oraz Forum Inwestycji Infrastrukturalnych.

Połączenie obu konferencji w jedno spotkanie umożliwiło globalne spojrzenie na branżę infrastrukturalną. Było okazją do dyskusji na temat wyzwań w zakresie budowy szeroko rozumianej infrastruktury w Polsce.

W Wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele branży telekomunikacyjnej, energetycznej, budowlanej, oraz przedstawiciele administracji publicznej, zarówno centralnej jak i samorządowej.

Od kilku edycji, konferencja Sieci Szerokopasmowe jest unikalną platformą do wymiany doświadczeń i koncepcji w zakresie realizacji rozwoju sieci szerokopasmowych w Polsce.

Wśród wiodących tematów dyskusji znalazła się kwestia barier prawnych w zakresie realizacji inwestycji, modeli finansowania, uwarunkowań przygotowania i realizacji przedsięwzięć infrastrukturalnych.

Podczas panelu z udziałem Prezesa URE, Macieja Bando,  pt. „Klient na pierwszym miejscu – synergie w działalności operatorów: telekomunikacyjnego i elektroenergetycznego”, zastanawiano się nad sposobami zapewnienia synergii pomiędzy wszystkimi podmiotami, zarówno państwowymi, jak i prywatnymi, zaangażowanymi w inwestycje infrastrukturalne w Polsce.

Przed uczestnikami dyskusji postawiono pytania dotyczące współpracy operatorów na rzecz inwestycji i wspólnego wykorzystania infrastruktury. W ocenie Prezesa URE, współpraca branży energetycznej, gazowej i telekomunikacyjnej jest kwestią czasu. Maciej Bando nawiązał do podpisanego przez URE i UKE, w październiku 2013 r., Porozumienia w sprawie współpracy na rzecz rozpoznania barier w obszarze rynku telekomunikacyjnego i rynku energetycznego oraz wskazania niezbędnych działań do ich usunięcia. Dokument, który powstał w oparciu o postulaty Europejskiej Agendy Cyfrowej i dyrektywy Parlamentu Europejskiego, zakłada współdziałanie w różnorodnych obszarach: polityki regulacyjnej, technicznych regulacji międzysektorowych, legislacji i współpracy zewnętrznej.

Data publikacji : 12.09.2014
Data modyfikacji : 15.09.2014

Opcje strony

do góry