Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Indywidualne rozliczenie beneficjentów pomocy publicznej za 2013 r.

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 35/2014

Prezes URE, realizując ustawę o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (ustawę KDT), dokonał korekt rocznych kosztów osieroconych i korekt kosztów na pokrycie kosztów zużycia odebranego oraz kosztów nieodebranego gazu ziemnego za 2013 rok dla wytwórców objętych tą ustawą i uczestniczących w 2013 r. w programie pomocy publicznej.

Indywidualne rozliczenie za 2013 r. każdego z wytwórców objętego ww. ustawą zawiera Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 35/2014.

Data publikacji : 09.09.2014
Data modyfikacji : 17.12.2018

Opcje strony

do góry