Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Hurtowy rynek gazu ziemnego w drugim kwartale 2014 roku - podsumowanie monitoringu Prezesa URE

Cykliczny monitoring hurtowego rynku gazu ziemnego został wprowadzony przez Prezesa URE w związku ze stopniową liberalizacją tego rynku i deregulacją taryf. Z uwagi na konieczność udostępniania informacji o sytuacji cenowej na tym rynku - przy odchodzeniu od regulacji cen - przedstawiamy kolejne podsumowanie informacji przedłożonych regulatorowi przez koncesjonowane przedsiębiorstwa energetyczne.

Na koniec drugiego kwartału br. koncesję na obrót paliwami gazowymi posiadało 135 podmiotów, w tym 45 przedsiębiorstw aktywnie uczestniczyło w obrocie gazem ziemnym.

W drugim kwartale br. wolumen transakcji zrealizowanych w punkcie wirtualnym OTC wyniósł 478,8GWh, natomiast na giełdzie towarowej -2 867GWh.Ponadto, w wyniku realizacji kontraktów zawartych na Towarowej Giełdzie Energii SA dostarczono 2 866 909MWh gazu ziemnego po średniej cenie 100,47 zł/MWh. W tym okresie zostały zawarte kontrakty na wolumen 392 827MWh na rynku spot i 4 828 387MWh na rynku terminowym.

Szczegółowe dane cyklicznego monitoringu Prezesa URE przedstawia Informacja o obrocie gazem ziemnym i jego przesyle za II kwartał 2014 r.

Data publikacji : 31.07.2014

Opcje strony

do góry